NPH2018_278: Biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng và “Việt gian mới” Nguyễn Văn Khánh

Phá sản danh dự vì bị Trung tâm sinh hoạt Ấn Độ “gíao dục” thế nào tự do dân chủ”.
Phan Kỳ Nhơn bị TNP xỏ mũi trong vụ Nguyễn Văn Khánh.

Nhớ bấm “subcribe” đăng ký nhận thông báo livestream và video KBCHN mới úp.
Kênh youtube: http://youtube.com/thacmac52
Facebook: http://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
(+00) 1-714-469-3202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s