MXH2018_083: Thái Ngọc Nhiên đặt câu hỏi hay vê nhóm Tổ Quạ Tam Háp

Cùng một cách làm sao ngày trước OK giờ lại đặt vấn đề. Hơi tục nhưng hay
Vui lòng bấm “subcribe” màu đỏ góc phải bên dưới để đăng ký hoặc vào: https://www.youtube.com/channel/UCs0_YL8yZbrKS4VP9p1RsBQ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s