MXH2018_081: Góc nhìn Phạm Xuân và thân hữu – P4

MXH2018_081: Góc nhìn Phạm Xuân và thân hữu – P4

“Tòa án Nhân Dân” MXH lên án khích động tôn giáo của DNL và VĐC

Vui lòng bấm “subcribe” màu đỏ góc phải bên dưới để đăng ký hoặc vào: https://www.youtube.com/channel/UCs0_YL8yZbrKS4VP9p1RsBQ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s