Trung tâm Ấn Độ trả lời BTC biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Chủ đề: Re: Kính gửi các thành viên Hội đồng Quản trị Trung tâm Cộng đồng Ấn Độ về “Cuộc họp của cộng đồng Việt Nam để phản kháng Đàm Vĩnh Hưng”

Bản Anh ngữ bên dưới

Thưa ông Hoa,

Tôi nhận được email này cũng như tuyên bố bằng văn bản của các ông được gửi đến trung tâm của chúng tôi vào Thứ Bảy tuần trước.

Như tôi đã giải thích cho Thị trưởng thành phố Milpitas cũng như cảnh sát Milpitas, ICC cung cấp dịch vụ cho các cơ sở theo hợp đồng với nhiều tổ chức cộng đồng khác, tôi chấp thuận những người tổ chức các sự kiện riêng tư tại trung tâm của chúng tôi. Miễn là các tổ chức này tuân thủ các quy tắc và quy định của chúng tôi để tiến hành các hoạt động của họ tại trung tâm của chúng tôi, chúng tôi không có quyền ra lệnh Ban Tổ Chức phải chỉ định ai là diễn giả hoặc người biểu diễn hay người điều hợp chương trình tại sự kiện mang tính riêng tư của họ.

Như bạn đã biết, ở Mỹ, chúng ta may mắn được thực hiện quyền tự do ngôn luận và diễn đạt của mình. Do đó không có tổ chức, cá nhân hay cá nhân nào có thể ngăn chặn bất kỳ ai thực hiện quyền của họ một cách hòa bình.

Liên quan đến kế hoạch của các ông để phản đối và làm gián đoạn hoạt động của chúng tôi, chúng tôi xin lưu ý rằng không ai từ nhóm của các ông có thể vào bãi đậu xe riêng và trong cơ sở của chúng tôi. Nếu chúng tôi tìm thấy bất kỳ chiếc xe của các ông đậu trong phạm vi như đã nói và người biểu tình phát hiện trong khu vực bãi đậu xe riêng của chúng tôi, chúng tôi sẽ có hành động thích hợp để ngăn chăn và chế tài người đó, bao gồm cả việc kéo xe của người đó đi.

Tất nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cảnh sát Milpitas nếu chúng tôi thấy nhóm của các ông ngăn cản lối vào của các thành viên ICC và khách hàng của chúng tôi khi đến bãi đỗ xe và cơ sở trung tâm của chúng tôi.

Cảm ơn sự thông cảm của các ông về công việc của chúng tôi

Raj Desai
Giám đốc điều hành
Trung tâm cộng đồng Ấn Độ | 525 Los Coches St. Milpitas | California 95035
P (408) 934-1130 x 228
indiacc.org

 

Subject: Re: Dear Indian Community Center Board Members “Vietnamese Meetings to Protest Dam” Dear Mr Hoa, I am in receipt of this email as well as your written statement delivered to our center last Saturday

As i have explained to the Milpitas City Mayor as well as to the Milpitas police, ICC offers its facilities under contract to many other community based organizations who host private events at our center. So long as these organizations abide by our rules and regulations to conduct their activities at our center, we have no right to dictate who they feature as speakers or performers at their Private events.

As you are all aware, in the USA, we are fortunate to exercise our rights to freedom of speech and expression. Consequently no organization , individual or individuals can stop anyone from exercising their rights in a peaceful manner.

As regards your plans to protest and disrupt our activities, please be advised that no one from your group can enter our private parking lot and premises. If we find any of your cars parked and protestors found in our private parking lot we will take appropriate action to remove them including towing away cars.

We will of course engage Milpitas police should we find your group coming in the way of our members and patrons accessing our parking lot and facilities. Thank you for your understanding of our position.

Raj Desai

Chief Executive Officer India Community Center
| 525 Los Coches St. Milpitas | California 95035
P (408) 934-1130 x 228
indiacc.org ICC is a 501(c)(3) nonprofit organization

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s