NPH2018_294: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ bị biểu tình tại Milpitas?

Vấn đề ông Đỗ Vẫn Trọn, TGĐ của Viên Thao “nửa Vàng nửa Đỏ” trong cộng đồng sẽ xử sự như thế nào trong vụ biểu tinh chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s