NPH2018_290: Tại sao TNS Janet Nguyễn bị thất cử – P2

NB NPH kể sự thật về vụ nhóm ông PKN bị thưa kiện vì vu cáo ông NPH là CS/Tay Sai NNVN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s