NPH2018_289: Tại sao TNS Janet Nguyễn bị thất cử – P1

Chỉ dấu sự phân hóa và lừa bịp của nhóm PKN đã giết sự nghiệp chính trị cũng như phá sản cộng đồng NVHN sau 43 năm buôn hàng giả bán hận thù. Sự thật về vụ kiện của nb Nguyễn Phương Hùng với 72 người trong cộng đồng NVQG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s