Trình chính sách đền bù Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào cuối năm 2018

UBND TP. HCM vừa yêu cầu các sở ngành liên quan sớm hoàn chỉnh các nội dung để kịp trình Hội đồng nhân dân TP. HCM tại kỳ họp vào tháng 12 tới. Trong đó có nội dung quan trọng là chính sách đền bù, giải quyết khiếu nại tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

NGUYỄN TƯỜNG
1

Trình chính sách đền bù Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào cuối năm 2018

Các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp này gồm Báo cáo tình hình kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Báo cáo tình hình kinh tế xã hội giữa nhiệm kỳ; Báo cáo đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2018; Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 54 năm 2018; Báo cáo tình hình vay, trả nợ chính quyền địa phương của TP. HCM năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Một trong những nội dung trọng tâm là rà soát và báo cáo HĐND thành phố kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn. Đặc biệt, xung quanh vấn đề nổi cộm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố sẽ trình phương án cuối cùng về chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư cho người dân tại khu vực này để HĐND thành phố xem xét thông qua.

Ngoài ra, UBND TP. HCM cũng sẽ trình Hội đồng nhân dân TP. HCMmột số tờ trình về Báo cáo quyết toán ngân sách TP.HCM năm 2017, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2019; Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 nguồn vốn ngân sách của TP. HCM; Thông qua quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B; Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s