NPH2018_288: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 20/11/2018 – P2

Chuyện NVHN không suy tư bởi vì bản chất “buôn hàng giả, bán hận thù” đã lộ sau cuộc bầu cử NVQG của PKN và niềm tin cờ Vàng đã rơi sau cuộc bầu cử bán nhiệm kỳ 6/11/2018 của Hoa Kỳ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s