NPH2018_286: TNS Janet Nguyễn thua đối thua 483 phiếu ngày 19/11/2018 – P2

Vụ kiện của tỉ phú Hoàng Kiều. Bị đơn đầu tiên TNP đã bị tòa xửa thua khiếm diện.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s