NPH2018_281: Chi tiết bất ngờ trong hồ sơ kiện của tỉ phú Hoàng Kiều

Sự liên minh “âm mưu tống tiền nhóm” theo lời truy tố tại tòa án Ventura gồm Trần Nhật Phong (chủ mưu,) Quánh Kỳ, Dominic Phạm (Phillips Huỳnh Nguyễn,) Thái Vi Lan, Trương Quốc Huy và Michael Phương Minh Nguyễn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s