NPH2018_280: Nhóm băng đảng âm mưu tống tiền tỉ phú Hoàng Kiều định chơi màn xóa bài – P2

Chương trình Ngụy Vũ chính thức loan báo cho TNP nghỉ việc và chuyện thâm cung bí ngày càng được tiết lộ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s