NPH2018_279: Tin chấn động nhóm TNP chơi màn xóa bài ?

Bị tỉ phú Hoàng Kiều tố cáo đích danh là nhóm “âm mưu tống tiền” (Conspiracy Extortion group) băng đảng TNP-DP tìm cách giải thích tút lời tối cáo TPT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s