MXH2018_062: Người đi lao động nước ngoài cũng bực mình TQTH

TQTH yêu nước mà từ trong nước ai cũng bị đấu tố, người lao động nước ngoài, Việt kiều kể cà KBCHN cũng bị chửi bới, bịa đặt, vu khống.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s