MXH2018_060: Facebooker Lê Quốc Thắng quét sạch TQTH

Thoát chết Gạc Ma tao còn sống,
Không lẽ bây giờ sợ chúng bay?
Mẹ bố tiên sư phường Tổ Quạ
Trên Hết lộn sòng đéo lung tung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s