NPH2018_278: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 13/11/2018 – P3

Tình hình trong nước và Biển Đông

Vui lòng nhớ đăng ký (Màu đỏ nằm góc phải bên dưới màn ảnh) để hỗ trợ tiếng nói KBCHN.
Liên hệ: điện thoại (+00) 1-714-469-3202
email: bacha52@gmail.com
Facebook: http://facebook.com/thacmac52

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s