NPH2018_273: Bầu cử Mỹ làm phá sản VNCH Bolsa quốc – Livestream

Sự ra đi của Biện lý Tony Rackauckus làm Ngô Kỷ và CĐNV Nam Cali chới với vì hết người bảo kê như 20 năm qua. Chánh Biện Lý Tony Rackauckus bị đánh gục sau 20 năm “đội vương niệm tại quận Cam và trong cộng đồng người Việt. Từ nay PKN và NK kết người chống lưng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s