MXH2018_053: Facebooker Hoa Triệu tâm sự về nhóm Tổ Quạ Tu Hú

Hoa Triệu ngày xưa trong nhóm TQTH nhưng cũng như những người khác vừa thoát ly là bị trù dập, bịa đặt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s