NPH2018 269: Giao lưu độc giả ngày 10/11/2018 – P2

Lấy trí nhân thay cường bạo,
Lấy đạo nghĩa chống hung tàn.
Cộng đồng Bắc California mong đơi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng một lá thư “mở đường” cho họ ngưng biểu tinh chống ca sĩ họ Đàm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s