MXH 2018_049: Facebooker Phạm Xuân trăn trở về vấn nạn “tự do khủng bố” – P1

Nhóm Tổ Quạ Tu Hú tự cho mình đặc quyền muốn “gặp thì đánh, bắt thì đập” vô tình tuyên truyền cho phản động nước ngoài tha hồ chỉ trích tại Việt Nam CAND bị bất lực trước nhóm quận đội phù Trung bài Mỹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s