NPH2018_267: Giao lưu độc già ngày 9/11/2018 – P2

Phan Kỳ Nhơn nên xin lỗi co65nmg đồng vì sự ngu dại của mình và tổ chức lại bầu cử cộng đồng Bùi Thế Phát.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s