NPH2018_265: Tỉ phú Hoàng Kiều chạy cháy lớn nhưng vẫn giúp đỡ nạn nhân

Ông Hoàng Kiều giúp đỡ và cho phép những người di tản đến tạm trú tại Hummingbird Nest Ranch của ông

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s