NPH2018_263: Phê bình và nhận định kết quả bầu cử bán nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ 2018 – P1

Không cứ là đảng Dân Chủ sẽ thắng ở quận Cam. Cũng không phải cầm cờ Vàng 3 Sọc đỏ là sẽ thắng. ƯCV Josh Lowenthal là thí dụ vừa là đảng Dân Chủ vừa Cầm Cờ Vàng và vừa được Phan Kỳ Nhơn và Việt Tân ủng hộ vậy mà vẫn thua thảm hại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s