Bảo Đại Vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn ở Việt Nam

Hiếm có đất nước nào cuộc Cách Mạng nổ ra  cuộc chuyển giao quyền lực giữa chế độ quân chủ sang Cộng hòa mà Vua lại viết Chiếu Thoái Vị gửi chính quyền mới . Vua lại được giao chức Cố vấn trong chính quyền mới .
Không có đổ máu , không có tàn sát mà cùng hướng về lợi ích Dân tộc .
Ngay cả ông Diệm nếu cùng bắt tay hợp tác với chính quyền mới thì cũng không bị kết cục bi thảm sau này .Ông Diệm ko bỏ qua được tư thù gia đình mưu việc lớn vì đại cục .
ngày nay bọn xét lại , đám con chiên , thầy tu , và đám lưu vong đang cố vực dậy tinh thần của ông Bảo Đại , Diệm , Thiệu . Nhằm lật lại công tội của lịch sử .

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s