NPH2018_262: Nhận định về kết quả bầu cử bán nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ – P2

Westminster thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ có 4 nghị viên người Mỹ gốc Việt trong cuộc bầu cử mid-term 2018.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s