Cử tri Phúc Nguyễn: “Càng ngày tôi thấy các ƯCV gốc Việt càng mị dân nhiều hơn!”

Bên ngoài phòng phiếu, phỏng vấn cử tri Phúc Nguyễn: “Càng ngày tôi thấy các ƯCV Việt Nam mị dân càng nhiều hơn. Lúc nào cũng chống cộng xa xôi, phe phái, nói xấu, chia rẻ đủ thứ chuyện.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s