NPH2018_258: Người giải mã không biết năm sinh, tình trạnh cư trú của mình thật là lạ lùng

Thành ra ông Trần Nhật Phong không hiểu ông Hoàng Kiều họp báo chuyện gì. Không biết mình bị thưa mà lại nhờ bộ “legal department” đối phó là sao?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s