Nhà báo Khải Đào: “Đánh một blogger để vạn blogger khác không dám lập lại lỗi lầm đó”

Nhà báo và là ứng cử viên nghị viên thành phố Westminster ông Khải Đào chắc chắn có những nhận xét khác hơn người thường.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s