Sẽ KHÔNG sử dụng cách gọi “ngụy quân”, “ngụy quyền” trong bộ Quốc sử mới !

Sáng nay (3/11/2018) mình ngồi dự buổi nói chuyện của PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà về bộ Quốc sử đang được tiến hành. Thấy có một số thông thú vị chia sẻ tới các bạn:

Trong hình ảnh có thể có: cầu, ngoài trời và nước

+Bộ Quốc sử được thực hiện khi đã có ý kiến chỉ đạo từ Bộ Chính trị, trực tiếp từ TBT Nguyễn Phú Trọng.

+ Công trình gồm 25 tập và 5 tập biên niên, 4 tập tư liệu (tranh, ảnh, bản đồ…). Xét về quy mô sẽ bộ chính sử đồ sộ nhất trong lịch sử Việt Nam từ trước tới nay. Góp mặt bởi hơn 300 nhà sử học và các chuyên gia. Kinh phí cho mỗi tập là 3 tỷ đồng.

+ Phạm vi thời gian đề cập trong bộ sử sẽ là từ thời dựng nước tới 2015. Phạm vi không gian là trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hiện tại.

+ Cũng chính vì xác định phạm vi không gian như trên nên công trình sẽ không chỉ thiên lệch mỗi lịch sử của người Kinh như thường thấy mà còn chú trọng lịch sử của các dân tộc khác, lịch sử của các quốc gia như Champa hay Chân Lạp….

+ Lịch sử được đề cập không chỉ dừng lại ở góc độ xã hội-chính trị hay quân sự như thường thấy mà còn có thêm các mảng khác, đặc biệt về văn hóa.

+ Với vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều người: Giai đoạn chống Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Với tư cách là người tham gia phụ trách trực tiếp biên soạn giai đoạn này, PGS.TS Nguyên Mạnh Hà khẳng định sẽ đề cập sâu hơn về các vấn đề nội tại của chế độ cũ. Cụ thể 3 trên 10 chương của tập kháng chiến chống Mỹ sẽ dành để nói về VNCH.

+ Đặc biệt, về việc có dùng cách gọi “ngụy quân”, “ngụy quyền” nữa hay không? Tác giả trả lời, tập thể các tác giả đã thống nhất sẽ KHÔNG sử dụng cách gọi này trong công trình vì là cách gọi biểu cảm miệt thị (không cần thiết trong giai đoạn hiện nay), không thể hiện sự khách quan. Theo ông Hà, cách gọi “ngụy” hay không thì không thay đổi được bản chất của chính quyền, chế độ VNCH. Mọi sự việc được ghi chép lại sẽ phản ánh bản chất của nó. Trong khí đó, VNCH là một thực thể đã từng tồn tại, không thể phủ nhận theo cảm tính. Vậy nên sẽ sử dụng tên gọi chính thức, tên đích danh là VNCH hoặc chế độ Sài Gòn, hoặc đơn giản là địch.

Với vấn đề Bác Hồ hay các lãnh đạo trước kia sử dụng cách gọi ngụy trong các bài nói hay văn bản (ví dụ: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”). Tác giả cho biết, việc này hoàn toàn thích đáng và phù hợp trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Và tất nhiên, từ ngụy trong các trích dẫn sẽ được giữ nguyên. Bởi đó là lịch sử, phải tôn trọng sự thật lịch sử.

+ Những vấn đề từng bị coi là nhạy cảm như chiến tranh biên giới phía Bắc hay chiến tranh biên giới Tây Nam, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ được đề cập cụ thể hơn so với hiện nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s