NPH2018_252: “rải mã, tống ngưu” cái gọi là “truyền thông thổ tả” ngày 2/11/2018

Tỉ phú Hoàng Kiều gọi Trần Nhật Phong là “thằng mất dậy, cần dậy nó 1 bài học”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s