MXH2018_046: Hoa Triệu và Vũ Trung bị nhóm TQTH hành hung vô cớ – P1

Mang mác CCB đi hành hung người dân vô tội có xứng danh Bộ Đội Cụ Hồ không? Anh em D3Q nghĩ gì? VHK sẽ là mục tiếp hay Hà My là tín hiệu chuẩn bị “tổng tiến công”?

Việt kiều có nên về thăm Việt Nam không? Lợi Minh, Bình Hồ, Ngựa Buồn Thương, nhà báo NPH?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s