NPH2018_250: Giao lưu ngày 1/11/2018 – P3

Tỉ phú Hoàng Kiểu “giải mã” Trần Nhật Phong, nhưng nb NPH “giải ngưu” tí tí về “truyền thông thổ tả” (TNP).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s