NPH2018_248: Giao lưu ngày 1/11/2018 – P1

KBCHN gặp cảnh sat Westminster phát hiện video ông Phan Kỳ Nhơn là giả, Hoàng Kiều và vụ kiện BBC, báo Người Việt và Trần Nhật Phong nói láo về chuyện báo Việt Weekly.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s