TP Hoàng Kiều “GIẢI MÔ BBC Việt Ngữ | Báo Người Việt | Trần Nhật Phong

Phút 48 tỉ phú Hoàng Kiều nhắc video phóng sự của nhà báo Nguyễn Phương Hùng vể chương trình văn nghệ tưởng niệm cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s