NPH2018_243: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 30/10/2018 – P

Bầu cử chỉ còn 7 ngày ứng cử viên đương nhiệm Janet Nguyễn lại phải gây quỹ kiếm tiền chạy luật sư vì bị kiện nói xấu đối thù là Cộng Sản.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s