MXH2018_044: Facebooker Phạm Xuân và Giáo Xứ Thọ Hoà 4/9/2017 – P2

Câu chuyện giáo xứ Thọ Hòa và hậu quả – Giao lưu cùng thân hữu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s