Quân đoàn 4: diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật hiệp đồng quân binh chủng năm 2018

– Kênh BTV1 truyền hình Bình Dương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s