Nếu chưa về Việt Nam nên về trước khi chết

Về để xem đất nước tiến bộ thay da đổi thịt, thay máu mỗi ngày và thật sự đang vươn lên thành 1 trong ngũ long Á Châu. Hãnh diện là người Việt Nam các bạn nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s