Phản đối LDCT coi phiếu tại VACC

Liên Đoàn Cử Tri tuyên bố sẽ tổ chức buổi coi phiếu tại VACC trong ngày bầu cử, thứ ba ngày 6 tháng 11, 2018 lúc 7PM. 

LDCT là nhóm bưng bô Nguyễn Tâm, họ tổ chức coi phiếu tại VACC là không muốn ai chống Nguyễn Tâm có quyền tới. VACC là Trung Tâm do tiền thuế dân đóng góp, của tất cà mọi người, chứ không phải của riêng của ông Tâm. UCV Vân Lê đã bị ông Tâm và cái nhóm LDCT khủng bố một cách dã man tại VACC và bây giờ họ muốn chiếm luôn trung tâm cho phe nhóm được lợi.
LDCT bây giờ đang bị homeless không trả rent bị landlord đuổi ra ngoài đường. Họ đang ăn nhờ ở đậu tại VACC vì bưng bô cho ông Tâm. Việc coi phiếu là vấn đề nhạy cảm, phe nhóm, không thể tổ chức một nơi công cộng như VACC. Nhóm LDCT phải đi kiếm chỗ private (nhà hàng, bar) gì đó để coi phiếu.
Nếu đã chỗ public thì nhóm chống Nguyễn Tâm cũng sẽ có quyền tới coi Nguyễn Tâm thất cử. Tới lúc đó xảy ra xô xát, gọi police tới thì TP sẽ đuổi cái nhóm này ra ngoài đường.
Nhóm Chris Lê nhất quyết không cho cái nhóm LDCT chiếm VACC làm của riêng. Yêu cầu cộng đồng lên tiếng đuổi cái nhóm này ra chỗ khác coi phiếu ngày bầu cử.
Chris Le

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s