NPH2018_235: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường trên KBCHN ngày 23/10/2018 – P1

KBCHN loan tin TBT Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm Chủ tịch Nước CHXHCNVN.
Chuyện góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s