NPH2018_234: Facebooker Phạm Xuân phanh phui sự thật giáo sư Thọ Hòa

Chuyện xảy ra ngày 4/9/2017 nhưng sự thật cụ thể như thế nào ít người biết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s