MXH2018_036: Facebooker Hà My bị “thanh toán” hay say rượu như bò đỏ vu khống?

Chuyện dài Liên Ủy Ban không vú và khủng bố tpHCM của Trịnh Hoài Nam ngày càng lộng hành vô chính phủ tại tpHCM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s