Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình Quốc hội nhân sự bầu Chủ tịch nước

Vào cuối phiên họp chiều 22-10, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch nước. 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Các cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện quy trình, thủ tục lựa chọn, giới thiệu nhân sự để trình Quốc hội xem xét, bầu, phê chuẩn theo đúng quy định về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước.

Tờ trình nêu rõ: Căn cứ điều 74, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, căn cứ điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH 13, căn cứ điều 31 Nội quy Kỳ họp Quốc hội, điều 4 Nghị quyết số 34 ngày 6-10-2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

8 giờ sáng mai, 23-10, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại Đoàn về nhân sự Chủ tịch nước.

TUYẾT LOAN, Ảnh: DUY LINH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s