NPH2018_232: Họp báo LUBCCSTS và HĐTP Westminster _ Âm mưu chính trị

Nguyên nhân chính là âm mưu chính trị của người Việt đảng Dân Chủ “giết” ứng cử viên người Việt đảng Cộng Hòa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s