Thành phố Westminster có nghị quyết chống Cờ Vàng

Ngày 18/10/2018 trong buổi biểu tình “chào mừng” ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến quận Cam, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tuyên bố: “Thành phố Westminster đã có nghị quyết chống cờ Vàng”. Có lẽ vì vậy mà cuộc biểu tình tự giải tán “kệ mother” Đàm Vĩnh Hưng và mọi người ăn uống tưng bừng. Đói lắm rồi về thôi. Cám ơn cảnh sát đã mở lối thoát khi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s