NPH2018_230: Quan điểm nhân sĩ Nguyễn Mạnh Cường về biểu tình 18/10/2018

VNCH Bolsa cuốc “thất bại” khi biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s