Hình ảnh tương phản trong và ngoài nhà hàng Royal Banquet trong khu thương xá Catinat

Đàm Vĩnh Hưng đăng cách 2 giờ

Ngoài thì vàng trong thì đỏ

https://www.facebook.com/dvhsinger

Bánh sinh nhật trễ của Đàm Vĩnh hưng do những người ái mộ tổ chức?

Trong hình ảnh có thể có: hoa

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn, đồ uống và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, đám đông và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Bên ngoài

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s