Nhận xét hội luận “quái đản” CLB Báo Chí: kẻ thắng người thua

Cũng như nhóm Chris Le đã tuyên bố từ trước, CLB BC tổ chức buổi hội luận gặp gỡ các dân cử trưa ngày 13 tháng 10, 2018 tại trung tâm VACC do Rác Đa Phước tài trợ là một việc làm quái đản vì nó gần kề ngày bầu cử, mang tính chất kỳ thị UCV Mễ Maya, làm lợi cho Nguyễn Tâm kiếm phiếu, và gây chia rẽ cộng đồng.

Chirs Le

Chúng tôi đã cực lực lên án, tẩy chay buổi hội luận quái đản này. Kết cuộc thì buổi hội thất bại thê thảm, phải nói là “nát bấy” vì hai ông Nghị Viên Việt Nam đã cũng đồng hành với Chris Le tẩy chay cái cuộc hội luận quái đản này nên không thèm tới, không nêu lý do tại sao, không cử đại diện tới. Nói chung là hai ông Nghị Viên Người Việt không coi cái hội luận này ra cái gì nên không thèm tới.

KẺ THẮNG

1. Rác Đa Phước.

“Có tiền mua tiên cũng được” Rác Đa Phước chỉ cần bỏ tiền ra là có thể sai khiến được CLB BC. Hội luận gần 3 tiếng mà ông David Dương nói gần 1 tiếng của chương trình và ban tổ chức còn lèo lái những câu hỏi có lợi cho Đa Phước thì coi như ông David Dương thắng lớn.

2. UCV Maya.

Tuy hội luận không liên quan gì đến UCV Maya, nhưng đồng bào muốn thấy mặt hai ông Nghị Viên Việt Nam. Bao nhiêu camera đã chiếu cho toàn thế giới xem thì cũng chỉ xác nhận, sự không có mặt của hai ông nghị viên là cái tát vào mặt cộng đồng. Sự khinh bỉ dành cho CLBBC. Như vậy thì những kẻ đã bất mãn với Nguyễn Tâm thì họ sẽ càng bất mãn thêm. Chuyện này thì chỉ có lợi cho Maya trong ngày bầu cử tới.

3. Mayor Milpitas Rich Trần.

Các dân cử tham dự như ông Sam Licarrdo, Ash Kalra, Dave Cortese, bà Cindy Chavez, họ tới cho có lệ rồi họ bỏ đi sớm. Vì ở lâu sẽ bị hạch sách như bà Cindy Chavez bị ông Bryan Do hỏi cung tại sao ủng hộ Maya, sự việc đã khiến cho người ta chạy cho lẹ cuộc hội luận. Nhưng ông thị trưởng Rich Trần phải ngồi chịu trận 3 tiếng của chương trình thì đây chứng tỏ sự coi trọng cộng đồng Vietnam. Rich Trần coi như là đứa con cưng của cộng đồng.

NGƯỜI THUA

1. Nguyễn Tâm.

Cuộc hội luận tổ chức ngay tại trung tâm VACC là thành tích lớn nhất của ông Nguyễn Tâm vậy mà ông ta lại không đến tham dự. Sự hiện diện của ông Tâm vô cùng quan trọng đến nỗi những phe nhóm chống đối ông Tâm cũng quan ngại ông Tâm sẽ thành công kiếm phiếu trong hội luận. CLB BC cố tình bày mâm cỗ ra cho ông Tâm hưởng nhưng rất tiếc ông Tâm lại đạp đổ. Nếu ông bị thất cử thì không trách ai được.

2. Câu Lạc Bộ Báo Chí.

Truyền thông báo chí nên luôn luôn giữ vị trí trung lập, vô tư, không thiên vị phe nào, vì thế việc tổ chức hội luận nên dành cho các hội đoàn khác. Báo chí chỉ có trách nhiệm cập nhật thông tin, tường trình sự kiện cho đọc giả nhận định. Trong mùa bầu cử sơ bộ, CLB cũng có tổ chức hội luận cho 4 UCV người Việt nhưng vì không chịu nổi ắp lực phe nhóm nên đã hủy hội luận. Sự thất bại lần này không mời được hai nghị viên Việt Nam thì cũng chỉ xác nhận lại vị trí giới hạn của CLB BC.

Vả lại chủ trương của hồi luận là mời dân cử nhưng mà lại có ông UCV thị trưởng Milpitas Jose Esteves tham dự thì nó cũng chứng tỏ là hội luận trá hình. Chương trình Radio Cư An Tư Nguy cũng lên án sự hiện diện của ông Jose Esteves.

3. Nhóm Thứ Ba Đen.

Sự thất bại nặng nề nhất trong hội luận thuộc về  nhóm ủng hộ Nguyễn Tâm. Sự hiện diện của ông Tâm sẽ củng cố tinh thần cho nhóm này, tha hồ cho nhóm Thứ Ba Đen xuyên tạc, kể công, ca ngợi thành tích của Nguyễn Tâm. Nhưng vì ông Tâm không thèm tới nên nhóm này cũng không còn gì để mà khoe khoang với ai. Sự việc ông Vũ Huynh Trưởng, Huỳnh Lương Thiện, và BTC lên án hai ông NV VN coi thường cử tri không thèm tới thì cũng giống như là con dao đâm vào tim nhóm Thứ Ba Đen.

4. Cộng đồng Vietnam.

Nếu cuộc hội luận là cơ hội cho CDVN phô trương thân thế, dằn mặt các dân cử, biểu lộ sức mạnh của lá phiếu cử tri VN thì đây là sự thật bại nặng nề. Hai ông NV VN không thèm tới thì các dân cử khác họ nghĩ sao. Một nửa cộng đồng họ tẩy chay cuộc hội luận thì làm sao thống nhất cộng đồng mà có sức mạnh.

5. Ban Đại Diện Cộng Đồng

BĐD là tổ chức có trách nhiệm lãnh đạo cộng đồng, làm chiếc cầu nối giữa người dân và chính quyền, giữa cử tri và dân cử, những phiên họp mang tính chất chính trị như thế này thì phải do BĐD chủ xướng. Bây giờ lại để cho CLB BC cướp quyền lãnh đạo, dẫn dụ phiên họp trá hình thì BĐD mất hết uy tín. Ông Vũ Huynh Trưởng xướng danh là Phó Chủ tịch mà lại vác xác đến cái phiên họp qua mặt BĐD như vậy thì ông đã khiến cho BĐD mất hết uy tín, danh dự, tổ quốc, và trách nhiệm. Đã đến lúc cộng đồng nên bầu chọn cho BĐD mới, vì cái Ban Đại Diện này không còn khả năng lãnh đạo cộng đồng nữa.

KẾT LUẬN

CLB Báo Chí không phải là tổ chức lãnh đạo cộng đồng, không nên tổ chức họp cộng đồng vì đó là thẩm quyền của Ban Đại Diện Cộng Đồng. Người dân bầu chọn BĐD là để lãnh đạo CD nhưng bây giờ lại ủy quyền cho CLB Báo Chí thì đã phụ lòng người dân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s