MXH2018_025: Góc nhìn Facebooker Phạm Xuân về nhóm cờ đỏ lậu

Phân tích logic, lập luận chính xác biết phân biệt ranh giới bạn và địch

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s