Những “viên sỏi” hận thù sẽ chìm trong biến cá hòa hợp dân tộc

Nghị quyết 36 xem Người Việt nước ngoài là thành phần không thể tách rời đất nước và dân tộc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s